Šta znači OSLOBODIV?

» oslobodiv • pridev Može se osloboditi.