Šta znači OSLABIV?

» oslabiv • pridev Može se oslabiti.