Šta znači OSKULIRATI?

» oskulirati • glagol LJubiti, poljubiti; geom. dodirivati u više o djedne tačke.