Šta znači OSKUDEVATI?

» oskudevati • glagol Živeti u oskudici.