Šta znači OSJE?

» osje • imenica (botanika) Bičoliki nastavak semena, kad je vlažan rotira u smeru kazaljke na satu, a kad se suši u suprotnom smeru, udaljava palo seme od biljke i ukopava ga.