Šta znači OSITAN?

» ositan • pridev Prilično sitan.