Šta znači OSIGURANIK?

» osiguranik • muški rod Osigurano lice.