Šta znači OSIFICIRATI?

» osificirati • glagol Pretvarati u kost, okoštati, okoštavati.