Šta znači OSETI?

» Oseti Gorštaci sa Kavkaza, Ironi.