Šta znači OSETAN?

» osetan • pridev Dosta veliki, znatan.
Čulni.