Šta znači OSERVABILAN?

» oservabilan • pridev Koji može biti posmatran, koji se može posmatrati, primetan, opažljiv.