Šta znači OSEKA?

» oseka • ženski rod Snižavanje nivoa mora, prirodno povlačenje mora pod uticajem Meseca.