Šta znači OSCILOVATI?

» oscilovati • glagol Klatiti se, njihati se, ljuljati se, trepteti, trepereti; fig. kolebati se; vibrirati. (lat.)