Šta znači OSCILOSKOP?

» osciloskop • muški rod Instrument koji pokazuje na ekranu elektrčne oscilacije naizmenične struje (lat.-grč.)