Šta znači OSCILOGRAM?

» oscilogram • muški rod Grafički crtež, dobiven pomoću oscilografa, na kome se vidi razvoj i tok titraja (lat.-grč.)