Šta znači OSCILOGRAF?

» oscilograf • muški rod Sprava za beleženje oscilacija tela, posebno električnih oscilacija (lat.-grč.)