Šta znači OSCILIRATI?

» oscilirati • glagol Titrati, njihati se, ljuljati se;
Prneosno: kolebati se, biti nestalan (lat.)