Šta znači OSCILATOR?

» oscilator • muški rod Telo koje oscilira, koje može da titra, da se klati;
Aparat koji proizvodi oscilatorno kretanje (lat.)