Šta znači OSCILACIJA?

» oscilacija • ženski rod Treptaj, klaćenje, njihanje; fig. kolebanje; vibracija (lat.)