Šta znači OŠĆELA?

» ošćela • ženski rod Strugotina, otpaci od struganja, blanjanja drveta (lat.)