Šta znači OSAŠ?

» osaš • muški rod (muva) Vrsta leptira.

» osaš • muški rod (ptica) Ptica koja se hrani osama, osičar, osar.