Šta znači OSARI?

» osari Valoviti nanosi šljunka i peska u severnoj Evropi, nastali nakon otpadanja velikih glečera (fr.)