Šta znači OSANA!?

» Osana! • usklik Biblijski uzvik.