Šta znači OSAM?

» osam • pridev Jednocifren broj.