Šta znači OROMETRIJA?

» orometrija • ženski rod Nauka koja hoće da izrazi, srednjim vrednostima, karakteristične odnose oblika i veličina planina; radi samo na osnovu karata, te je prema tome i njena pouzdanost poglavito zavisna od pouzdanosti karata kojima radi. (grč.)