Šta znači OROGENIJA?

» orogenija • ženski rod Postanak, obrazovanje planina;
Nauka o postanku planina (grč.)