Šta znači OROBITI?

» orobiti • glagol Opljačkati, poharati.