Šta znači ORHITOMIJA?

» orhitomija • ženski rod (medicina) Sečenje (ili rezanje) muda; up. orhidektomija.