Šta znači ORHIDOTERAPIJA?

» orhidoterapija • ženski rod (medicina) Lečenje mošnica (muda).