Šta znači ORHIDOCELA?

» orhidocela • ženski rod (medicina) Prosutost mošnica, mudna kila.