Šta znači ORHIDEJA?

» orhideja • ženski rod (botanika) Vrsta ukrasne biljke, kaćun (grč.)