Šta znači ORHIDALGIJA?

» orhidalgija • ženski rod (medicina) Bol u semenjaku, mošnicama.