Šta znači ORHIALGIJA?

» orhialgija • ženski rod (medicina) Bol u semenjaku, mošnicama.