Šta znači ORHESTRION?

» orhestrion • muški rod (muzika) Orgulja sa žicama, pronalazak opata Foglera, u Amsterdamu 17(zove se i organohordijum);
Sličan prvome muzički instrument sa žicama i cevima, u obliku fligla, pronađen u Pragu 1791;
Veliki automatski muzički instrument, pronađen 18u Drezdenu.