Šta znači ORHESTIKA?

» orhestika • ženski rod Veština igranja (ili plesanja).