Šta znači ORHESTAR?

» orhestar • muški rod Kod starih Grka: mesto gde se igralo i pevalo; prostor između pozornice i gledališta gde je hor igrao i pevao; mesto na atinskom trgu gde su se prodavale knjige; kod Rimljana: mesto ispred pozornice gde su sedeli senatori; - danas: skup većeg broja svirača i muzičkih instrumenata u celinu radi izvođenja nekog muzičkog komada; naročito: mesto u pozorištima i koncertnim dvornicama za muzičku kapelu; orkestar.