Šta znači ORAKULUM?

» orakulum • muški rod Kod starih Grka: proročište, mesto nakome su naročito sveštena lica primala poruke od bogova i saopštavala ih ljudima; proročanstvo, odgovor bogova; proricanje; fig. svaka zagonetna ili dvosmislena izreka uopšte.