Šta znači ORACIJA?

» oracija • ženski rod Govor, beseda; oracio direkta, gram. upravni govor; oracio indirekta, gram. neupravni govor. (lat.)