Šta znači OPUŠAK?

» opušak • muški rod Pikavac, čik.