Šta znači OPUNOMOĆSTVO?

» opunomoćstvo • imenica Opunomoćeno teli, punomoć.