Šta znači OPUNOMOĆIV?

» opunomoćiv • pridev Može se opunomoćiti.