Šta znači OPCIONO?

» Opciono • prid. Može ali i ne mora. Primer: Opciono popuniti polje, znači može se popuniti ali se može ostaviti i prazno.