Šta znači OPCIJA?

» opcija • ženski rod Slobodno biranje, slobodan izbor, pravo biranja; naročito: pravo slobodnog opredeljivanja u biranju otadžbine ili podaničke pripadnosti, koje se daje, do jednog određenog roka, stanovnicima osvojene ili prisajedinjene (anektirane) pokrajine. (lat.)

» opcija • ženski rod (računari) Opcija ili parametar u naredbi.