Šta znači OPALESCIRATI?

» opalescirati • glagol Prelivati boje kao opal.