Šta znači OPAL?

» opal • muški rod (mineral) Dragi kamen kojemu se boje prelivaju (po hemijskom sastavu silicijev dioksid sa vodom); upotrebljava se naročito za ukrase (sanskrt.)
Kvarcu sličan mineral, po hemijskom sastavu silicijev dioksid sa vodom, raznobojan i preliva se (upotrebljava se naročito za ukras).