Šta znači OOLOGIJA?

» oologija • ženski rod Nauka o jajima; nauka o ptičjim jajima i gnezdima. (grč.)