Šta znači OOGONIJE?

» oogonije Klicine praćelije u jajnjacima od kojih postaju jaja.