Šta znači OO?

» oo • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: jaje. (grč.)

» OO • skraćenica (šah) Oznaka male rokade u šahu.