Šta znači OLE!?

» Ole! • usklik Uzvik podrške toreadoru.
Bravo (uzvik podrške i ohrabrenja, naročito u nekom takmičenju) (šp.)