Šta znači OLAGATI?

» olagati • glagol Reći neistinu o kome.